Kategorie
Płace

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek

Od 1 października 2019 roku nastąpiła zmiana kwoty wolnej od podatku, czyli kwoty zmniejszającej podatek do zapłacenia. Chodzi oczywiście o podatek dochodowy.

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 i PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek do 30 września 2019 roku:

556,02 zł (czyli 46,34 zł miesięcznie).

Kwota zmniejszająca podatek od 1 października do 31 grudnia 2019 roku:

548,30 zł, czyli o 45,69 zł miesięcznie

Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2020 roku:

525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł miesięcznie

Kwotę wolną od podatku odejmuje się od należnego podatku do zapłacenia (podstawa opodatkowania x stawka PIT, do obliczenia podstawy opodatkowania należ od wynagrodzenia brutto odjąć ZUS i koszty uzyskania przychodu). Od wyniku odejmuje się jeszcze 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego i wyjdzie nam podatek do zapłacenia.

Roczna kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2019 rok

Kwota podstawy Kwota zmniejszająca podatek
Do 8 000 zł 1 420 zł
8 001 – 13 000 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
13 001 – 85 528 zł 548,30 zł
85 529 zł – 127 000 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 001 i więcej brak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *