Kategorie
Kadry

Dieta służbowa – przykłady obliczeń

Dieta służbowa wynosi niewiele, ale warto wiedzieć jak obliczyć jej wysokość. Kolejne 2 przykłady jak obliczyć dietę za wyjazd służbowy.

Kategorie
Kadry

Jak obliczyć dietę pracownika?

Kilka przykładów jak obliczyć dietę pracownika za wyjazd służbowy.

Kategorie
Kadry

Stawki diet – diety krajowe za wyjazdy służbowe

Diety krajowe są wypłacane przez pracodawcę za wyjazdy służbowe pracowników. Stawki diet ustala ustawodawca.